Home>Digit4Turkey

Digit4Turkey

Digit4Turkey

Ali Rıza Ersoy
Digit4Turkey – Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

Media Library

Video

Basın Yansıması (02.2017)

WIN EURASIA 2022 | Enerji ve Çevre Uygulamalarında Akıllı Malzemeler

Video

Belkıs Ertaşkın – Ekotürk (08.01.2020)

Video

Daha Güvenli ve Verimli Fabrikalar İçin IoT & Yapay Zeka Teknolojileri